Uslovi korišćenja

Pažnja: molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja pre upotrebe internet sajta. Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi). Proliner doo zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst. Predlažemo da s vremena na vreme posetite ovu internet stranicu i proverite da li su se Uslovi možda promenili od vaše poslednje posete. Sadržaji objavljeni na internet sajtu Prolinera, vlasništvo su Proliner doo i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima. Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog sajta niti aplikacije ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu ili aplikaciji u druge svrhe od ovde navedenih potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.

PLAĆANJE I DOSTAVA

Plaćanje se vrši pouzećem. Kod plaćanja pouzećem porudžbinu plaćate prilikom isporuke i tada je moguće platiti je samo gotovinom

NAČIN ISPORUKE

Molimo Vas da po isporuci pregledate uređaj ili artikle koje ste poručili i da sva eventualno uočena oštećenja robe unesete u zapisnik (obrazac za odustanak od ugovora) koji Vam je vozač dostavio i da se ODMAH, a najkasnije U ROKU OD 24H obratite nama na kontakt office@proliner.rs ili tel. 011 4444886. Reklamacije na oštećenja koje su izjavljene protekom roka od 24h od isporuke će biti odbijene kao neblagovremene.

1. Isporuka robe na teritoriji Srbije realizuje se preko kurirske službe Aks.

2. Za porudžbine čija je vrednost preko 3000 RSD isporuka je besplatna .

3. Za porudžbine čija je vrednost ispod 3000 RSD troškove isporuke snosi kupac i oni iznose 288 RSD.

4. Isporuke se vrše direktno na vašu adresu.

5. U zavisnosti od raspoložive količine određenog artikla i mogućnosti njegovog nabavljanja, a u skladu sa našom poslovnom politikom, očekivani rok isporuke proizvoda iz naše ponude je do 5 radnih dana.

6. Isporuke robe se vrše radnim danima .

7. Ukoliko dođe do vanrednih okolnosti, koje u potpunosti onemogućuju isporuku, o tome ćete biti obavešteni putem informacija na kontakte koje ste nam dali prilikom poručivanja proizvoda.

8. NAPOMENA: Lice koje dostavi proizvod ne vrši montažu uređaja, Sva dodatna pitanja u vezi proizvoda, cena ili isporuke možete nam postaviti i putem e-maila na adresu: office@proliner.rs Biće nam zadovoljstvo da Vam pomognemo. Poručivanjem dajete saglasnost za kontakt kroz sve raspoložive kanale komunikacije na osnovu podataka koje ste ostavili, dok se drugačije ne izjasnite, što se može uraditi u bilo kom momentu.

KADA KORISTITE NAŠ INTERNET SAJT ILI APLIKACIJU NIJE DOZVOLJENO DA:

1. Ometate ili onemogućavate bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja

2. Objavljujete ili prenosite na internet sajt svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Takođe materijal kojim možete inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima

3. Dajete netačne informacije koje se tiču ličnih podataka u vašem profilu 4. Koristite tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljate da istupate u ime trećeg lica, firme ili organizacije

5. Bavite se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem

6. Modifikujete, ometate, presrećete ili hakujete internet sajt ili aplikaciju u cilju njihovog onesposobljavanja

7. Koristite specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta ili aplikacije Ako prekršite bilo koji od ovih Uslova mi Vas možemo sprečiti da koristite ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou. Mi možemo preduzeti i druge mere, uključujući ali ne ograničavajući se na to da Vas prijavimo nadležnim državnim organima, pošaljemo upozorenje ili podnesemo tužbu.

USLOVI ONLINE KUPOVINE

Poštovani potrošači, molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja pre upotrebe Proliner internet sajta. Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi). Proliner doo zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst. Predlažemo da s vremena na vreme posetite ovu internet stranicu i proverite da li su se Uslovi možda promenili od vaše poslednje posete. 1. Korisnik je svako lice koje pristupa sajtu www.proliner.rs i svim njegovim sadržajima.

2. Potrošač je fizičko lice koje kupuje proizvod radi namirenja individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti.

3. Prodavac u konkretnom slučaju je Proliner. Proliner na sajtu sadržaje objavljuje u dobroj nameri. Sve sadržaje www.proliner.rs sajta koristite isključivo na vlastitu odgovornost i Proliner se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.

Sadržaji objavljeni na internet sajtu Prolinera, vlasništvo su Prolinera i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima. Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, dizajnerski elementi (dugmići, ikonice i sl), tekstovi, logotipi, audio zapisi i softver su vlasništvo Prolinera i ne mogu se koristiti bez prethodne saglasnosti. Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu u druge svrhe od ovde navedenih potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.

UPUTSTVO ZA ONLINE KUPOVINU

Kada pronađete proizvod koji želite da naručite, kliknite na njegovu sličicu ili naziv pored sličice da uđete na stranu sa detaljnim prikazom ili na dugme „Dodaj u korpu“ ukoliko želite odmah da kupite; Na strani sa detaljnim prikazom proizvoda kliknite dugme „dodaj u korpu“ da biste ubacili proizvod u svoju korpu za kupovinu; Pritiskom na dugme „Vidi korpu“ otvori će Vam se strana sa sadržajem korpe. Kliknite na dugme „Nastavi kupovinu“; Prikazaće Vam se formular za naručivanje. Popunite formular i kliknite dugme „Poručite“; Na kraju se otvara strana koja vas obaveštava da je je vaša porudžbina uspesno primljena.Pored te informacije videće se i detalji narudžbine . Sa ovim ste uspešno izvršili poručivanje robe sa sajta Proliner.rs. Vaša porudžbenica je uspešno kreirana. Ukoliko je naručena roba dostupna i spremna za realizaciju naše saradnje naš operater će Vas kontaktirati u roku ne dužem od dva radna dana od trenutka prijema narudžbenice radi provere ispravnosti Vaših podataka i potvrde narudžbenice. Trenutni status Vaše porudžbine je – na čekanju.

CENE

Sve cene navedene na sajtu su finalne na dan porudžbine i u njih je uključen PDV. Sve cene su date u dinarima.

IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja će se realizovati u valuti Republike Srbije – dinarima.

OPIS PROIZVODA

Proliner nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe, Proliner doo ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda niti slike 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili u roku od 15 dana od dana isporuke proizvoda, a mi ćemo vam vratiti novac. Slike objavljene na sajtu Proliner ponekad obuhvataju i okruženje proizvoda kako bi potrošač imao realniju sliku kako uređaj izgleda nakon montaže.

GARANCIJA

Garancija je izjava proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava od onih propisanih Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda.
Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti, Proliner ili Partner nisu u obavezi da izdaju garantni list. Budući da Proliner nije izdavalac garancije, nažalost ne može da utiče I nije odgovoran za kompleksnost dobijanja garancije koju određuje proizvođač.

 

ODUSTANAK OD UGOVORA

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 15 dana od dana dostavljanja naručenog proizvoda, bez navođenja razloga. Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija, koji se dostavlja na mail potrošača, a isti možete preuzeti i ovde. Potrošač je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 15 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe u slučaju odustanka snosi potrošač. Roba se vraća na adresu navedenu na obrascu za odustanak. Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, po mogućnosti, u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.). Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja utvđuje ovlašćeno lice u Prolineru, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak. Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

Zaštita autorskog i srodnih prava i drugih prava intelektualne svojine

Proliner d.o.o. Beograd ima isključiva autorska prava na platformi Proliner, kao i na pojedinim elementima koji ih čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi. Iskorišćavanje pomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite prethodne pisane saglasnosti Proliner d.o.o. Beograd, smatraće se povredom autorskog prava, te će Proliner Beograd u tom slučaju biti ovlašćen da iskoristi sva dostupna pravna sredstva kako bi to svoje pravo iskoristio.

Platforma Proliner sadrži i elemente na kojima se nalaze i isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine drugih lica. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na navedenim elementima, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na platformi Proliner.rs.